Sambolagen

Ska du flytta hemifrån och funderar på att bli sambo, men har du egentligen kolla på vad det innebär? Om inte, ska vi hjälpa dig. För vet du inte vad det innebär kan det ge negativa konsekvenser för dig. Många tror att flytta ihop med någon inte är någon stor grej, men det är större än vad man tror. Att flytta ihop med någon och bli sambo, innebär att sambolagen gäller. För att få reda på vad som gäller,

 

Sambolagen

Sambolagen innefattar sambors gemensamma hem och bohag. Bohag är bl.a. Möbler och hushållsmaskiner. Egendomen som Sambolagen innefattar kallas för samboegendom. Att vara sambo är inte samma sak som att vara makar, men en del regler liknar varandra.

 

Som alla andra förhållanden, kan ett samboförhållande ta slut. Ett samboförhållande kan ta slut om samborna flyttar isär, om någon av de dör eller om någon av samborna ingår ett annat förhållande och gifter sig. När ett samboförhållande upphör finns det vissa regler man måste följa, som kan innebär att man inte riktigt får som man vill. Om samboförhållandet upphör sker en bodelning. En bodelning innebär att man sammanställer all gemensam egendom, allt som införskaffats för gemensamt bruk, sedan delas allt på hälften. Det innebär alltså att varje sambo har en latent (vilande) rätt till hälften av den andres egendom. Trots att ena sambon kanske betalat allt man köpt in för gemensamt bruk, kommer allt delas om förhållandet upphör. Skulder delas in, utan dom har var och en eget ansvar över.

 

Samboavtal

Vill man inte att sambolagen ska gälla kan man avtala bort lagen, genom att skriva ett samboavtal. För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och undertecknat av båda makarna.

 

Basbeloppsregeln

Sambor har ingen rätt till att ärva av varandra, för att de ska få något arv måste man skriva ett testamente. Men däremot skyddas den efterlevande maken av den så kallade basbeloppsregeln. Basbeloppet är ett belopp som ändras hela tiden, då den följer prisutvecklingen i samhället. Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande maken har rätt till ett värde av två basbelopp. Ett basbelopp ligger i nuläget på cirka 44 500 kronor. Det innebär att om den efterlevande maken efter bodelning bara har ett belopp upp till 44 500 kronor (ett basbelopp), kommer ännu ett basbelopp skjutas till från arvet av den avlidne maken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *